ဘုရားကုိ အသုံးခ်၍ အတၱေလွကား မုိးထိေအာင္ေထာင္သူမ်ား


 
 
 
ဒကာ = တပည့္ေတာ္ေတာ့...ကာလာမသုတ္ကို ေထာက္ျပီး...အရွင္ဘုရားတုိ႔ ေျပာတာ လက္မခံဘူးဘုရား၊ ဒါလည္း အရွင္ဘုရားတုိ႔ ဆရာ ဘုရားကပဲ ေဟာခဲ့တာပဲ၊ ဘယ္သူေျပာတာမွ မယုံနဲ႔...လုိ႔...။

 
ဗုဒၶဓမၼကို ကိုယ္လုိရာဆြဲ၍ ဘုရားကိုပင္ ခုတုံးလုပ္ေလျပီ။

 
ေရႊဘုန္း = ခဏေလး ဒကာၾကီး၊ အဲဒါ ဒကာၾကီးက တရားေတာ္ကို ကိုယ္လုိတဲ့ဘက္ဆြဲျပီး အသုံးခ်မႈမွားတာပဲ၊ ကာလာမသုတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက " မယုံနဲ႔ " လုိ႔ တစ္ခြန္းတည္းေျပာတာ မဟုတ္ဘူး၊ " က်င့္ၾကည့္ပါ " လုိ႔ ...ပါတယ္၊ မယုံတာနဲ႔တင္ ရပ္မထားနဲ႔ က်င့္ၾကည့္ဦး၊ ကိုယ္တုိင္ အဲဒိတရားကို က်င့္ၾကည့္ျပီးမွ အက်ဳိးရွိတယ္၊ မရွိဘူး၊ ယုံတယ္၊ မယုံဘူးဆုိတာ အျပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ရမွာ...ဒကာၾကီးက ဘယ္သူေဟာေဟာ မယုံဘူးေျပာေနေပမယ့္...အဲဒိတရားေတြကို ဒကာၾကီး က်င့္ျပီးပလား...

 
ဒကာ = ? ? ?

 
ေရႊဘုန္း = ေအာ္ ဒကာၾကီးက မက်င့္ရေသးပဲကိုး၊ မက်င့္ရေသးပဲ ၊ ကာလာမသုတ္ကုိင္ျပီး၊ ဘယ္ဟာမွ ဘုရားက မယုံခုိင္းဘူးေျပာေနတာေတာ့ ဘုရားကို ခုတုံးလုပ္ရာ က်ပါတယ္... ဒကာၾကီး၊ ကိုယ္တုိင္ မက်င့္ပဲ ဘာမွ မယုံဘူးလုိ႔ ေျပာေနတာဟာ ဘာအလုပ္မွ ကိုယ္တုိင္ မလုပ္ပဲ ေဘးကေန ေတာက္ေလွ်ာက္ ကန္႔လန္႔ေျပာေနတာနဲ႔ တူပါတယ္...ကိုယ့္အတြက္လည္း အက်ဳိးမရွိ၊ သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးနည္းပါတယ္...ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဓမၼနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိတဲ့ ဒီႏွစ္ခုကိုေတာ့ တစ္လြဲ အသုံးမခ်မိဘုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာပါပဲ....။

 
ေရႊဘုန္း (15.7.2012)

1 comment:

  1. ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြလည္း ရွိသားေနာ္....

    ReplyDelete