ဒီလမ္း

မုန္တုိင္းေတြ ခင္းထားတဲ့ လမ္း ၊ မၾကမ္းပဲ ရွိပါ့မလား...


မုိင္ေထာင္ခ်ီေ၀းတဲ့ လမ္း၊ မပန္းပဲ ရွိပါ့မလား...


ေလာက၊ သာသနာ အတြက္ ေလွ်ာက္တဲ့ လမ္း...


ပန္းခ်င္ ပန္း၊ ႏြမ္းခ်င္ ႏြမ္း....။


သံသရာ ခရီးၾကမ္းထက္ေတာ့ မရွည္ၾကာႏုိင္တဲ့ ဒီလမ္းထဲ

ယုံၾကည္ရာ လက္တြဲ၊ ရဲရဲေပါ့ကြယ္...


ယုံၾကည္ရာ လက္ကမ္း...လွမ္းလိုက္စမ္းကြယ္...။


ေရႊဘုန္း (27.7.2012)

1 comment:

  1. ေရးခဲ႕သမွ်ထဲမွာ အနွစ္သက္မိဆံုး...:)

    ReplyDelete